Przedmiot działania, oferta

Rok ropoczęcia: 1990

Przedmiot działania:
produkcja i sprzedaż oraz serwisowanie oprogramowania w zakresie księgowości finansowej i materiałowej oraz fakturowania sprzedaży.

Oferta obejmuje programy:

  • do prowadzenia ewidencji magazynowej oraz fakturowania sprzedaży
  • wyłącznie do fakturowania i rozliczenia sprzedaży
  • do prowadzenia pełnej księgowości finansowej w formie ksiąg rachunkowych
  • do prowadzenia uproszczonej księgowości finansowej w formie książki przychodów i rozchodów

Nasi Klienci

Około 500 firm handlowych, produkcyjnych, usługowych różnej wielkości i branż działających na terenie Częstochowy, jak również innych miast w kraju.